Gustavsbergs Zoo

Akvarieguide

Allt du behöver veta om akvarium

Skötsel

Innan du köper ditt akvarium är det bra att fundera över vissa saker, som storlek och placering av akvariet samt skötsel och rengöring. Fundera på om det är någon speciell fisk du vill ha och läs gärna på om den fiskarten innan du köper ditt akvarium. Kanske upptäcker du att just din favoritfisk kräver ett mycket större akvarium än vad du först tänkt dig, eller kanske visar det sig att dina två favoritarter inte alls trivs ihop.

Att läsa på lite innan är en fördel för att du inte ska bli besviken i ett senare skede, men också för att skapa så bra förutsättningar för dina fiskar att trivas som möjligt! Här kan du läsa på mer om fiskarter.

Det är vanligt att man tror att ett mindre akvarium kräver mindre jobb, men detta stämmer inte. Ju mindre akvarium du väljer desto svårare är det att hitta och framförallt att bibehålla en bra balans i vattnet.

 

Tänk på att inte placera akvariet i direkt solljus eftersom detta kommer att öka tillväxten av alger i akvariet och därmed göra det mindre lättskött.

 

Akvariet, med vatten, grus och dekorationer, blir väldigt tungt. Se därför till att det står på en stadig möbel. För att vara på den säkra sidan så rekommenderar vi att du använder dig av en akvariemöbel som klarar av tyngden av just ditt akvarium.

 

Grus, sand & teknik

Skölj gruset eller sanden noggrant innan du häller ned det i akvariet. Generellt rekommenderas ca 1L grus/sand per 10L akvarium.

Fyll sedan upp akvariet med vatten och starta pump och doppvärmare.

OBS! Det är viktigt att aldrig koppla in pump eller doppvärmare innan de är placerade i vattnet, då kan de gå sönder!

Placera pumpen så att utblåset riktas mot vattenytan för att skapa en bra syresättning i akvariet. Doppvärmaren ställs in på det gradantalet som just dina fiskar trivs bäst i. Kontrollera alltid doppvärmaren med en separat termometer.

Vatten

Vattnet som kommer från kranen är inte optimalt för akvariefiskar. Ofta innehåller det (för fiskarna) höga halter klor och spår av tungmetaller. För att neutralisera dessa ämnen ska det tillsättas ett vattenberedningsmedel (t.ex. Tetra AquaSafe). Ett vattenberedningsmedel bör tillsättas även fortsättningsvis vid varje vattenbyte.

Skötseltid

Ett nystartat akvarium är alldeles för rent för att våra fiskar ska ha bra förutsättningar för att trivas. För att påskynda processen av att bra bakterier förökar sig i akvariet som sedan bryter ned de dåliga rekommenderas alltid vid uppstart att tillsätta en bakteriekultur (t.ex HappyLife HappyStart). Efter att inredningen är klar och att de nödvändiga medlen har blivit tillsatta så är det vanligt att det blir grumligt i akvariet, detta lägger sig inom några dagar och då är det dags att börja introducera fisk!

Växter

När du köpt nya växter är det viktigt att de sköljs av innan de introduceras i akvariet. Ta sedan ut växten ur krukan och ta bort luddet. Tänk på att det finns vissa växter som inte mår bra av att planteras i gruset/sanden utan som hellre växer på en rot eller annan dekoration. Fråga oss så kan vi berätta mer om hur just dina växter trivs!

I ett helt nystartat akvarium är det alldeles för rent för att fiskar och växter ska trivas. Att tillsätta växtnäring (T.ex. Happy Life Plant) vid uppstart ger bättre förutsättningar för att växterna ska klara sig.

Utfodring

Det vanligaste nybörjarfelet är att man matar alldeles för mycket. Överbliven mat förruttnar på botten och bildar skadliga ämnen i vattnet.

De två första dagarna behöver du inte mata fiskarna alls då de brukar vara ganska stressade över sitt miljöombyte. Mata sedan sparsamt, maten ska aldrig ”snöa” ned till botten, då har man matat alldeles för mycket. Ett bra riktlinje är att ta den mängden du tycker är lagom och sedan halvera det.

 

I de flesta fall räcker det att mata fiskarna en gång om dagen, har du yngel eller unga fiskar kan du behöva mata flera gånger om dagen. Tips är att förvara maten på ett barnsäkert ställe.

 

Det finns mycket olika foder att välja mellan, flingor, granulat, pellets, fryst och levande. Det är viktigt att kosten stämmer överens med just dina fiskars behov. Prata med oss så hjälper vi dig att hitta rätt foder.

Rengöring av akvarium

Ett bra motto är att städa ofta men lite, aldrig mycket och sällan.

I mindre akvarium bör man göra ett vattenbyte i veckan på ca 25%. I större akvarium räcker det med att byta vatten varannan eller var tredje vecka. Vid vattenbyten låter du fiskar, växter och inredning vara kvar i akvariet.

Vattenbyten görs enklast med hjälp av en sughävert som suger ut vatten och som du samtidigt ”dammsuger botten” med. OBS! Glöm inte att koppla ur elektroniken innan du börjar tömma på vatten.

Filtret i pumpen bör inte rengöras för ofta då detta är de goda bakteriernas ”hem”. Gör rent filtret när du märker att pumpen inte pumpar lika bra som den tidigare har gjort. Gör rent filtret försiktigt under rinnande ljummet vatten.

Var mycket noga med att alltid plocka upp eventuellt döda fiskar, ruttna växtdelar och överbliven mat direkt.

För att rengöra rutorna på akvariet kan man använda algmagneter eller algskrapor.

Introducera fisk

När du först introducerar fisk i ditt akvarium är det viktigt att det sker varsamt och att du inte köper för många fiskar på en gång. Det tar tid innan balansen i akvariet har hittats, därför är det bra att börja med några få fiskar och sedan öka antalet fiskar successivt under några veckors tid. Med tålamod kommer du långt när det handlar om akvarium!

 

När du kommer hem med dina nya fiskar är det viktigt att ta det varsamt med dem. Tänk på att stress (t.ex. flytt) försämrar fiskarnas immunförsvar och att de då lättare drabbas av sjukdomar. Observera fiskarna ofta så att du snabbt märker symtom vid sjukdom. Vid symtom, kontakta oss snarast så hjälper vi dig att hitta rätt behandling.

 

Låt fiskarna flyta i sin oöppnade påse i ca 20 minuter så att temperaturen utjämnas. Öppna sedan påsen försiktigt och häll i några deciliter vatten från akvariet ned i påsen, upprepa detta 2-3ggr med ca 10 minuters mellanrum. Låt sedan fiskarna simma ut i sin nya miljö!